HOME CINEMA WORLDS speciaalzaak RijdenAfspraak

Algemene voorwaarden

§ 1-geldigheid, definities van termen

(1) HEIMKINOWELTEN.DE OHG, Heidkamp 10, 27721 Ritterhude, Duitsland (hierna: "wij" of "HEIMKINOWELTEN.DE") exploiteert een online winkel voor goederen op de website https://heimkinowelten.de. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: "klant" of "u") in de versie geldig op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

(2) "Consument" in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch zijn commerciële, noch zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven. "Ondernemer": een natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die in staat is een rechtshandeling uit te voeren ter uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit, waarbij een juridisch partnerschap een vennootschap is die de mogelijkheid heeft rechten en verplichtingen te verwerven ,

§ 2 sluiting van de contracten, opslag van de contracttekst

(1) Voor bestellingen via onze onlineshop op https://heimkinowelten.de gelden de volgende regels voor het sluiten van het contract.

(2) Onze productpresentaties op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod om een ​​contract te sluiten.

(3) Na ontvangst van een bestelling in onze online winkel zijn de volgende regels van toepassing: De klant doet een bindend contractaanbod door met succes de bestelprocedure te doorlopen voorzien in onze online winkel. De bestelling wordt gedaan in de volgende stappen:

 1. Selectie van het gewenste product,
 2. Voeg de producten toe door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. "In winkelwagen", "In de winkelmand" of iets dergelijks),
 3. Controleer de details in de winkelwagen,
 4. Roep het besteloverzicht op door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. "Doorgaan naar afrekenen", "Doorgaan met betalen", "Naar besteloverzicht" of iets dergelijks),
 5. Invoer / verificatie van adres en contactgegevens, keuze van betaalmethode, bevestiging van voorwaarden en annuleringsvoorwaarden,
 6. Indien de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van hun gebruikelijke kwaliteits- en gebruikseisen, bevestiging van een negatieve kwaliteitsovereenkomst,
 7. Voltooiing van de bestelling door op de knop "Nu kopen" te drukken. Dit vertegenwoordigt uw bindende bestelling.
 8. Het contract wordt gesloten door ons binnen drie werkdagen een orderbevestiging naar het opgegeven e-mailadres te sturen.

(4) In het geval van het sluiten van het contract, wordt het contract gesloten met HEIMKINOWELTEN.DE OHG, Heidkamp 10, 27721 Ritterhude, DE:DE-NI.

(5) Voordat u bestelt, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract, met name de bestelgegevens, de AV en het annuleringsbeleid, vindt plaats via e-mail nadat de bestelling door u is geactiveerd, deels geautomatiseerd. We slaan het contract niet op na het sluiten van het contract.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. »Terugknop« van de browser). U kunt dit ook corrigeren door het bestelproces vroegtijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons opgeeft correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en in het bijzonder dat geen SPAM-filters dit voorkomen.

§ 3 voorwerp van het contract en essentiële kenmerken van de producten

(1) Het onderwerp van onze online shop is:

 1. De verkoop van goederen. De aangeboden concrete goederen zijn te vinden op onze artikelpagina's.

(2) De belangrijkste kenmerken van de goederen zijn te vinden in de artikelbeschrijving. Indien de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van de gebruikelijke kwaliteits- en gebruikseisen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de artikelomschrijving (negatieve kwaliteitsafspraak). Voor zover de klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de negatieve kwaliteitsafwijking, bepaalt dit het voorwerp van het contract.

§ 4 prijzen, verzending en levering

(1) De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De respectieve aankoopprijs moet worden betaald vóór de levering van het product (vooruitbetaling), tenzij we de aankoop expliciet op rekening aanbieden. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop in de online shop of in de respectieve aanbieding. Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de toeslagrechten verschuldigd voor onmiddellijke betaling.

(3) Naast de opgegeven prijzen kunnen verzendkosten van toepassing zijn op de levering van producten, tenzij het betreffende artikel als gratis verzending wordt weergegeven. De verzendkosten worden duidelijk aan u meegedeeld op de aanbiedingen, indien van toepassing in het winkelwagentje-systeem en op het besteloverzicht.

(4) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle aangeboden producten klaar voor onmiddellijke verzending (levertijd: 3-4 dagen na ontvangst van betaling).

(5) De volgende beperkingen voor het leveringsgebied zijn van toepassing: Leveringen vinden plaats in de volgende landen: België, Bulgarije, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Kroatië, Letland, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië , Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk.

§ 5-eigendomsvoorbehoud, eigendomsvoorbehoud

(1) Een retentierecht kan alleen worden uitgeoefend als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

§ 6 Intrekking

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Dit hangt van de onze af Annulering.

§ 7 aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen, is onze aansprakelijkheid voor contractbreuk of onrechtmatige daad beperkt tot opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

(2) We zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of schending van een onbeperkte contractuele verplichting. Als we in gebreke blijven door lichte nalatigheid, als de uitvoering onmogelijk is geworden of als we een contractuele verplichting hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende materiële schade en vermogensschade op de voorzienbare contractschade beperkt. Een essentiële contractuele verplichting is er een waarvan de uitvoering de juiste uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarop u regelmatig kunt vertrouwen. Dit omvat met name onze verplichting om te handelen en de uitvoering van de contractueel verschuldigde service, die wordt beschreven in § 3.

§ 8-contracttaal

De contracttaal is alleen in het Duits.

§ 9 Garantie, transportschade, klantenservice

(1) De garantie wordt beheerst door de wet.

(2) Met betrekking tot ondernemers is de garantieperiode voor geleverde goederen 12 maanden.

(3) De aanspraken van de klant wegens gebreken of andere aanspraken van de klant die gebaseerd zijn op een materieel of juridisch gebrek vereisen dat de klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot inspectie en melding van klachten op grond van artikel 377 van het Duitse handelswetboek (HGB). . Anders worden de goederen als goedgekeurd beschouwd. Voor de specificatie van artikel 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) geldt het volgende:

 • Zichtbare transportschade – inclusief schade aan de verpakking – dient bij ontvangst van de goederen aan de transportpersoon te worden gemeld; de vervoersdocumenten mogen niet worden erkend zonder verwijzing naar het bestaan ​​van transportschade; Heimkinowelten.de OHG dient hiervan onmiddellijk, uiterlijk de eerstvolgende werkdag, op de hoogte te worden gesteld;
 • De klant dient herkenbare gebreken, dat wil zeggen gebreken die bij een normale bedrijfsuitoefening bij een inspectie zouden worden opgemerkt, binnen 7 dagen na levering berispen.
 • Verborgen gebreken, d.w.z. gebreken die bij een normale bedrijfsuitoefening niet (of niet) kunnen worden opgemerkt, vallen binnen 7 dagen na ontdekking reclameren, uiterlijk binnen de garantietermijn.

Na montage/inbedrijfstelling van de goederen door de klant heeft de klant slechts het recht claims te doen gelden die pas na montage/inbedrijfstelling duidelijk kunnen worden. De klacht moet minimaal in tekstvorm worden ingediend en de productnaam, het bestelnummer, het serienummer, de aankoopdatum en een nauwkeurige beschrijving en foto's van het defect bevatten. Om de deadline te halen, is het voldoende om de melding van gebreken op tijd te versturen. Bij betwisting dient de klant de ontvangst van de klacht te bewijzen.

(4) Onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten is bereikbaar ma.-vr. van 09 tot 18 uur per e-mail: service@heimkinowelten.de en/of telefoon: 0421 578 288 85.

§ 10 slotbepalingen / geschillenbeslechting

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover dit niet de bescherming wegneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstig principe).

(2) De bepalingen van het VN-verkoopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de woonplaats van de aanbieder.

(4) De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform). https://ec.europa.eu/consumers/odr toegankelijk is. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

is toegevoegd aan uw winkelmandje.
uitchecken